יקב סוכנויות ביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות"), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד,
בבעלות מיטב דש השקעות בע"מ, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני).
י.ק.ב סוכנויות ביטוח היא סוכנות ביטוח כוללת אשר מספקת לכל לקוח את כל השירותים שהוא
נזקק להם, בכל מעגלי החיים, והכול תחת קורת גג אחת. אנו בונים עבורך מסגרת ביטוח
המתאימה לצרכיך המיוחדים, בוחנים את האפשרויות השונות המוצעות בשוק ומנהלים את
הבדיקות הנדרשות כדי לתפור עבורך את חבילת הביטוח המתאימה ביותר לצרכיך.
י.ק.ב פעילה בכל ענפי הביטוח השונים: ביטוח רכוש, חבויות, ביטוחים הנדסיים, מחלקה מיוחדת
לביטוח נסיעות לחו"ל, וכן מחלקות העוסקות בכל ענפי ביטוח החיים: ביטוחי פרט וסיכונים,
חיסכון ארוך טווח, מוצרים פיננסיים השונים וכן מסלול מיוחד להכנה לפרישה.
הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים
הבאים: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל
חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, פסגות בית השקעות
בע"מ, אלטושלר שחם בית השקעות בע"מ, אקסלנס בית השקעות בע"מ,הלמן אלדובי בית השקעות
בע"מ.
במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים
אליהם.
אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק המוצרים הפנסיונים של הגופים לעיל סוכנותינו
מתוגמלת על ידי אותם גופים מוסדיים בעמלת הפצה והסוכנות עשויה להעדיף את מוצריהם
הפנסיונים.
במסגרת והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים
אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו על פי דין.