ביטוח דירה
ביטוח דירה

אילו סוגי פוליסות ביטוח דירה יש?

מבנה ללא תכולה: כיסוי זה מתאים בדרך כלל לבעל דירה אשר השכירה לאחר ומשום כך אינו חשוף לסיכונים של אבדן התכולה. יש לציין כי אם הדירה אינה מאוכלסת, חלות מגבלות מסוימות בפוליסה! מומלץ לבעל דירה לרכוש, תמורת פרמיה נוספת, הרחבה לכיסוי צד ג' אשר יכסה אותו במקרה של נזק לשכנים או לרכוש המשותף – עקב פריצת שרפה כתוצאה מקצר, או במקרה של פיצוץ בצנרת. לסוכנות תעריפים מיוחדים לביטוח זה. לחצו לקבלת הצעת מחיר לביטוח דירה.


תכולה בלבד: ביטוח כזה מתאים לדיירים המתגוררים בדירה בשכירות, כאשר בעלי הדירה ביטחו את המבנה בנפרד. אם בעלי הדירה לא ערכו ביטוח למבנה, מומלץ לרכוש גם ביטוח למבנה. כדי להימנע ממצב של תת-ביטוח. הסוכנות, כחלק מן השירות, תדאג שחברת הביטוח תשלח, בתאום עמך, סוקר שיעריך את התכולה ( ללא עלות נוספת ). ממצאי הסוקר יועברו אליך ולמותר לציין שההחלטה בדבר גובה סכום הביטוח תהא של המבוטח בכל מקרה. לסוכנות הצעות רבות לביטוח זה, לרבות הגדלת גבול אחריות לצד ג' והכול בתעריפים אטרקטיביים. לחצו לקבלת הצעת מחיר לביטוח דירה.


מבנה ותכולה: זהו סוג ביטוח הדירה הנפוץ ביותר בשוק. עם עשיית הביטוח – נתאם עימך ביקור סוקר אשר יעריך את ערך התכולה והמבנה ( למניעת מצב של תת ביטוח). עד לקבלת ה-דו"ח , ניתן לבצע את הביטוח על סמך הערכות שלך לסכומי הביטוח למבנה ולתכולה . היות והסוכנות מייצגת את רוב חברות הביטוח – בידינו הצעות משתלמות במיוחד