ביטוח עסקים - טיפים

טיפים בתחום ביטוח עסקים

טיפ מספר 1 – הקפידו שכל פרטי הביטוח יימסרו לכם בכתב

זה אולי נדמה כטיפ טריוויאלי, אך תופתעו לגלות כמה עוגמת נפש, שלא לדבר על הוצאות מיותרות, היו יכולים להימנע ולהיחסך מבעלי עסקים מדי שנה, לו רק היו מקפידים על הכלל הכול כך חשוב הזה. במהלך ההתקשרות עם סוכן הביטוח שלכם, קרוב לוודאי ש"תזכו" לשמוע לא מעט הבטחות. מן הסתם לא ניתן להאשים את אותו סוכן ביטוח נמרץ ונלהב. העבודה שלו כוללת הרבה יותר ממסירת מידע יבש או עריכת פוליסות: היא כוללת גם לא מעט עבודת שיווק ומלאכת שכנוע.

אין טעם להיכנס לדיון בנוגע לאחריות של סוכן הביטוח כלפי המבוטח או כלפי האמת, אך בהחלט יש טעם להבהיר כי כל הבטחה שהיא וכל תנאי שנשמע אטרקטיבי במיוחד לפני עריכת החוזה, נשארים בגדר הבטחה שנזרקה לאוויר, כל עוד לא יעוגנו בפוליסה הכתובה. מעבר לכך – גם אם הוגש לכם מסמך הכולל התחייבות או הבטחות בנוגע לתנאי הפוליסה, יתכן מאוד שלא יהיה זה מסמך מחייב.

המסמך המחייב היחיד במערכת היחסים שלכם עם סוכן או חברת הביטוח, הוא הפוליסה עצמה, החתומה על ידי כל הצדדים המעורבים. לפיכך דרשו לקבל לידיכם מראש בכתב פירוט מלא של הכיסוי הביטוחי וודאו שאכן כל מה שהובטח לכם, מופיע בצורה ברורה בפוליסה.

טיפ מספר 2 – עדכנו את פוליסת הביטוח בהתאם לשינויים בעסק  

סוכן הביטוח וחברת הביטוח שסיפקה לכם את פוליסת ביטוח העסק אינם מחויבים לחדש את הפוליסה באופן אוטומטי. מובן שהאינטרס של כל הצדדים הוא לשמור על רצף ביטוחי, אך גם לכם שמורה האחריות לדאוג לחידוש הביטוח או לחילופין להקפאתו, בהתאם לצורך.

שימו לב כי ישנם מקרים שבהם מומלץ להכניס שינויים במתווה הפוליסה הקיימת: לא אחת במהלך תקופת הביטוח חלו שינויים מהותיים בעסק, הנוגעים לאלמנטים כאלו ואחרים הכלולים בפוליסה או שיש לבטח: הרחבה של העסק, רכישה של ציוד חדש, עיסוק בתחומים חדשים המגדילים את רמת הסיכון ועוד. לשינויים המגוונים יש להתייחס לפני שהביטוח הקיים מסתיים, כדי שביום פקיעת החוזה הנוכחי, תהיו כבר מוכנים עם פוליסה חדשה, המתאימה לצרכים החדשים.

 

טיפ מספר 3 – לא לבטח בסכום הנמוך מהערך

בעל עסק המבטח את הרכוש שלו בפחות מערכו הריאלי, לעולם לא יוכל לזכות בפיצוי מלא במקרה של נזק. זאת כיוון שביטוח בסכום הנמוך מהערך הריאלי של הרכוש המבוטח, מוביל למצב שנקרא "תת ביטוח" או "ביטוח חסר". מצב זה מעוגן בחוק חוזה הביטוח (סעיף 60) ונידון רבות בבתי המשפט לאורך השנים.

אם לדוגמה יש לכם בעסק רכוש בשווי של מיליון ₪ ותבחרו לבטח אותו בפוליסה של חצי מיליון ₪ בלבד, מבחינת החוק, אתם הופכים להיות במובן מסוים המבטחים של הרכוש. במילים פשוטות, בקרות מקרה הביטוח, תצטרכו לשאת במחצית מהנזק, בעוד שחברת הביטוח תצטרך אף היא לשאת במחצית  מהנזק בלבד.

כל זה נכון גם אם הנזק הוערך לצורך העניין ב-100000 ₪ בלבד. במקרה הזה, חברת הביטוח תשלם לכם 50000 ₪ ואתם תצטרכו להשלים את ההפרש. בהחלט ניתן להקטין את הוצאות הביטוח על ידי הגדלת סכום ההשתתפות העצמית, אך ביטוח בסכום הנמוך מהערך של הרכוש המבוטח, יגרום לביטוח חסר ויש לתת על כך את הדעת.

האמור לעיל רלוונטי גם לפרקי החבויות בפוליסה: יש לוודא כי פרמטרים כגון מספר העובדים, שכר העובדים, מחזור ההכנסות וגבולות האחריות מתאימים לפעילות עסק.

 

טיפ מספר 4 – לא ממגנים לפני שבודקים

בדרך כלל חברת הביטוח תדרוש להתקין אמצעי מיגון מסוגים שונים כמו מערכות אזעקה או מטפים לכיבוי אש, על מנת להקטין את הסיכון שעליה ליטול בבואה לבטח את העסק. אמנם מדובר בהשקעה מסוימת של כסף, אך חשוב להבין כי לא רק חברת הביטוח היא זו שמקטינה את הסיכון שעליה ליטול, שכן אמצעי המיגון השונים בסופו של דבר גם באים להגן על בעל העסק, על עובדיו ועל רכושו.

יחד עם זאת, ישנם הבדלים ולעתים אף הבדלים משמעותיים בדרישות המיגון בין החברות השונות. לאור זאת, כאשר אתם משווים מספר הצעות ביטוח שהוגשו לכם, עליכם לזכור לתת משקל גם לעלות אמצעי המיגון הנדרשים מכם. לכך יש להוסיף את עלות הניהול ואת הוצאות האחזקה של אמצעי המיגון השונים, שלרוב אינן מבוטלות כלל וכלל.

כפי שציינו, נכון לכתיבת שורות אלה לא קיימת אחידות בנושא דרישות המיגון ומובן שגם לא תמיד ניתן לאמוד מראש את הסכום המדויק שיהיה על בעל העסק להשקיע. למרות זאת, מומלץ בהחלט לקבוע סכום מסוים (משוער) לעלות אמצעי המיגון ולהציגו כחלק אינטגרלי מעלות הביטוח הכוללת.

 

טיפ מספר 5 – לבחור בקפידה את סוכנות הביטוח

גם בעבודה מול סוכן ביטוח מקצועי והוגן עלולות להיות טעויות שיגרמו לכך שתביעות מסוימות לא יכוסו. לכן, עבור מקרים כאלה חשוב לרכוש ביטוח בסוכנות ביטוח חזקה ועוצמתית מול חברות הביטוח.