בעלי עסקים משקיעים ממיטב מרצם וכספם בהקמת העסק, ניהולו ופיתוחו. עם זאת, נושא הביטוח לא תמיד עומד בראש מעייניהם. לשם השוואה, אף על פי שהמשאבים המושקעים בקניית כלי רכב נמוכים משמעותית ולמרות התלות הכלכלית בעסק, ישנם יותר בעלי רכבים המבטחים את מכוניותיהם בביטוחי רשות (כלומר ביטוח מקיף או צד ג') מאשר בעלי עסקים המבטחים את העסקים שבבעלותם. בדף הזה תוכלו לקרוא על החשיבות של ביטוח עסק, על סוגי פוליסות ביטוח לעסקים ועל היתרונות של ביטוח באמצעות סוכנות ביטוח מקצועית.