בי.ק.ב סוכנויות ביטוח אנו מטפלים בלקוחות פרטיים, עסקיים וציבוריים במידה שווה של תשומת לב ומקצועיות. בין לקוחותינו ניתן למנות עמותות שונות, תנועות נוער, רשתות חינוך, מוסדות חינוך ובתי כנסת  –  ביניהן בני עקיבא, אורט, יד שרה ובתי ספר גבוהים לטכנולוגיה. בין השאר מטופלים בי.ק.ב סוכנויות ביטוח קולקטיבים עסקיים שונים, כמו עובדי בנק מזרחי, טבע, בנק יהב, בנק אוצר החייל, תדיראן, טלקום, עובדי וזכייני מפעל הפיס ולשכת עורכי הדין.
נוסף על כך, מבטחת י.ק.ב סוכנויות ביטוח מעל ל200,000 תלמידים ברחבי הארץ ודואגת לרווחתם של ילדינו בבתי הספר.

לסוכנות שני סניפים, בירושלים ובפתח תקווה ובכל אחד משני הסניפים ישנן מחלקת ביטוחים פרטיים ומחלקת ביטוחים עסקיים

י.ק.ב סוכנויות ביטוח – איתנו אתה נמצא בידיים בטוחות.