כיצד נגדיר סייבר?

ביטוח סייבר

ביטוח פריצות סייבר לרשת

כיום מדברים רבות אודות תקיפות וסיכוני סייבר, אך מהו סייבר? סייבר הוא כל מה שעשוי לפגוע במערכות מידע
אלקטרוני ,מחשבים או תקשורת בין מחשבים ,שרתים ,מכשירים ניידים או באמצעות גלישה ברשת. פגיעה זו עלולה
להתבטא בהשבתת הציוד האלקטרוני אותו אנו מחזיקים לפרקי זמן מסויימים ואף לצמיתות כך שייגרם לציוד נזק בלתי
הפיך או הפיך, אך שיעלה ממון רב כדי להחזיר אותו לפעילות מלאה כפי שהיה קודם לכן.

בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים ישנו סיכון חדש ומשמעותי הנובע מרשת האינטרנט ומכונה 'סיכון סייבר'. סיכון הסייבר נוגע
לא רק למדינות או לחברות גדולות, אלא גם לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, משום שגם בהם יש מערכות מידע שאוספות,
שומרות ומנהלות מאגרי נתונים.
המונח "מערכת מידע/מאגר נתונים" כולל בתוכו קופת מכירה, מחשב נייח/ נייד, טאבלט וכדו', שכן כל אלה ממוחשבים
ומחוברים לרשתות תקשורת ולכן חשופים במידה ניכרת לפגיעות סייבר.

מאגרי הנתונים כוללים בין היתר נתוני לקוחות, ספקים, נותני שירותים ושאר צדדי ג' אליהם העסק חשוף. במאגרי הנתונים
קיים מידע רגיש, אישי ועסקי כגון: שמות, מספרי תעודות זהות, מספרי כרטיסי אשראי, מידע על הרגלי קנייה ועוד.

הנזקים העיקריים שנגרמים לבתי עסק עקב מתקפת סייבר:

 1. נזקים עצמיים – הוצאות לרכישת ציוד חדש/חלופי לציוד שניזוק עקב מתקפת סייבר, הוצאות שחזור מידע, הוצאות
  לבדיקת מאגרים לאחר גילוי נזק, פגיעה במוניטין, תשלום דמי כופר לצורך "שחרור״ מערכות המחשב, וכן אובדן
  הכנסות בתקופה בה בית העסק היה מושבת.
 2. ביטוח מפריצות סייבר

  תביעת אצבע אלקטרינית

  חשיפה לתביעות מצדדים שלישיים – גניבת מידע עסקי, לרבות מידע השייך לצדדים שלישיים כגון לקוחות, ספקים
  וכד׳ )למשל – גניבת נתוני כרטיסי אשראי, גניבת נתונים אישיים של לקוחות, עובדים, ספקים ועוד(. פגיעה מסוג
  זה יוצרת חשיפה לתביעות מצד אותם צדדים שלישיים שנפגעו.

הרחבת ביטוח סייבר לבתי עסק הינה ההרחבה אשר נותנת את המענה הרחב ביותר לעסק, והיא כוללת כיסוי לסיכונים העיקריים
הנגרמים כתוצאה ממתקפת סייבר.
ההרחבה כוללת כיסוי הן לנזקים עצמיים והן לתביעות צדדים שלישיים.
בעלי עסקים קטנים ובינוניים חשופים לא פחות ואף יותר לנזקי סייבר. כל עסק קטן מכבד כרטיסי אשראי, וככזה הוא יעד
לתקיפת סייבר ולתביעות מצד לקוחותיו וחברות כרטיסי האשראי על גניבת מספרי הכרטיסים, דרכו גם מגיעים תוקפי
הסייבר לחברות גדולות שהוא מקושר אליהן.
במדינה שלנו, הסיכון לפגיעות סייבר גבוה במיוחד בשל המוטיבציה של גורמי טרור לגרום לנזקים ע"י חדירה למערכות
מידע.