אנשים המחזיקים במשרות ניהול בכירות, ובראשם דירקטורים, מקבלים את האחריות הגדולה ביותר בכל ארגון. הבעיה היא שהאחריות הזו עלולה להיות להם לרועץ במצבים מסוימים – בעיקר כאשר מוגשת תביעה כנגד אותם מנהלים ודירקטורים בגין התנהגות בעייתית או אפילו כזו המביאה לנזק. רשימת התובעים האפשריים רחבה וכוללת בתוכה עובדים, בעלי מניות, ספקים, לקוחות, נושים ועוד.
אז מה ניתן לעשות? ובכן, הדבר הראשון הוא להקפיד להתנהל כמובן במלוא המקצועיות, האמינות ותשומת הלב. הדבר השני, המעשי יותר, הוא לרכוש ביטוח דירקטורים.

החשיבות של ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים

ביטוח מהפסד כספי

תביעות יכולות להיות מוגשות כנגד דירקטורים ובעלי משרות בכירות בלא מעט תרחישים, אשר מכוסים במסגרות הפוליסות הייעודיות. המקרה הראשון והנפוץ עד מאד הוא הפסד כספי טהור, הנגרם לצד התובע (לכאורה או שלא) עקב התנהלות הדירקטור. תביעות עבור נזקים פיננסיים ואחרים מוגשות פעמים רבות כנגד דירקטורים בשל טענות דוגמת הצהרות מטעות, טעויות, התרשלות, הזנחה, חריגה מסמכויות ועוד. מגמה של בתי משפט רבים בשנים האחרונות היא להתייחס אל הדירקטורים כאל הנציגים הרשמיים של החברה או התאגיד, כך שהם אלה שנכנסים לזירה המשפטית גם כשתובעים לעיתים את החברות.

הכיסוי הספציפי משתנה בהתאם לסוג המקרה ולמאפייני הפוליסה, אך ברמה הכללית מדובר על כיסוי כספי עבור תביעות המוגשות כנגד נושאי המשרה המבוטחים. הביטוח עשוי להתייחס למקרים שהתרחשו עוד לפני תחילתו, בתנאי שהמעשים שמביאים להגשת התביעה לא היו ידועים לאדם המבוטח קודם לכן. מנגד, אירועים שהתחרשו בתקופת הביטוח אך התביעה עליהם הוגשה לאחר מכן לא יהיו מכוסים. בדומה לפוליסות חשובות אחרות, גם כאן ניתן כיסוי ההוצאות עבור ההגנה המשפטית הנדרשת במצבים של תביעה – זהו סעיף קריטי בהתחשב בעובדה שאינספור תביעות הנוגעות לתחום מגיעות בשלב זה או אחר לכתלי בתי המשפט השונים.

ביטוח דירקטורים אינו בעל תוקף נצחי, מטבע הדברים, כאשר תרחישים שבהחלט הגיוניים דוגמת העברת שליטה על החברה, מיזוג או איחוד שלה וכן אובדן הנכסים שלה עשויים להביא לכך שהוא יהפוך להיות חסר תוקף למעשה. היות והביטוחים השונים מתייחסים בצורה שונה לשינויים אלה, צריך לבחון את מעמד הפוליסה בכל פעם שאמור לחול על החברה או התאגיד שינוי בסדר גודל שכזה.

איך לבחור את פוליסת ביטוח הדירקטורים המושלמת?

פוליסת ביטוח דירקטורים

ביטוח מפני טעויות

חברות שונות המספקות פוליסות ביטוח דירקטורים מציעות תנאים שונים בתכלית לפוליסה, ומכאן שחשוב לבדוק היטב מה מוצע ובאיזה מחיר: השיקול הכלכלי הוא לא היחידי שנכנס כאן לתמונה (כי הרי ביטוח שאינו יעיל הוא בבחינת בזבוז כסף של ממש), אך בהחלט נדרש לקחת אותו בחשבון. שימו לב שמעבר לפוליסות הבסיסיות ניתן להרחיב את רוב הביטוחים, כשהרחבה אפשרית היא החלה של הביטוח על כל עובד בחברה, כולל מי שמחזיק במשרות שאינן בהכרח רמות דרג.
י.ק.ב – סוכנויות ביטוח מספקת ללקוחות שלה את כל השירותים הנדרשים בתחום הביטוח, עם מגוון פוליסות המותאמות להם באופן אישי. באמצעותה תוכלו לרכוש פוליסת ביטוח דירקטורים משתלמת, כשאנשי החברה מתחייבים לעמוד לצדכם תמיד וללוות אתכם לכל אורך הדרך.