ענף הביטוח האלמנטרי כולל את כל סוגי ביטוח הרכוש, ביטוחי חבויות למיניהן, ביטוחי תאונות אישיות, בתי עסק ומפעלים.

י.ק.ב סוכנויות ביטוח מספקת לנוחותכם ולשירותכם מונחון לסוגי הביטוח האלמנטרי, כחלק ממדיניות השקיפות והאמינות שאנו חורטים על דגלנו.

עם זאת, חשוב לנו לציין שההסבר המוצג כאן הינו הסבר כללי ואין בו כדי להחליף או לשנות את ההסברים המפורטים והשירות הכולל אשר ניתן לכם על ידי צוות הסוכנות. בכל מקרה יחולו תנאי הפוליסה הרלוונטית על הגדרותיה והכול בכפוף לחוק חוזה הביטוח.