כל אזרח ישראלי זכאי לקבל שירותים רפואיים שונים במסגרת חוק הבריאות הממלכתי וסל הבריאות. החובה שמוטלת על תושב בוגר (גיל 18 ומעלה), בהמשך לכך, היא להירשם באחת מבין ארבע קופות החולים הפועלות בישראל ולקבל באמצעותן את השירותים השונים המוצעים במסגרת חוק הבריאות הממלכתי.

התמונה הופכת למורכבת יותר כאשר מתבוננים על כך שהסיוע הניתן במסגרת זו אמנם קיים, אך נחשב למצומצם באופן יחסי. בתנאים האלה, המלצה מועילה לכל אדם היא לרכוש ביטוח בריאות פרטי, הכולל בתוכו סיוע מקיף בכל קנה מידה.