המציאות מראה כי כל אדם עלול לפגוע באדם אחר, שלא במכוון, ובכך להסב לגופו או לרכושו של האחרון נזק. הבעיה היא שהיעדר הכוונה המוקדמת ממש לא מביא לכך שאותו אדם חסין בפני תביעות. מדי שנה, מוגשות בישראל אינספור תביעות בגין פגיעה שגרם אדם אחד לאחר, לכאורה או שלא, כאשר התביעות עלולות להגיע לסכומי עתק. במצב הדברים הזה, ברור מדוע ההמלצה להיערך מראש לכל תרחיש שלילי חייבת להיות מועילה. רכישה של ביטוח חבויות, כפי שמוצע דרך י.ק.ב יכולה לאפשר לכם להגשים את המשימה.