סוגי פוליסות ביטוח חיים

י.ק.ב סוכנויות ביטוח מספקת לנוחותכם מונחון לסוגים השונים של ביטוחי החיים, כחלק מהשקיפות והאמינות שאנו חורטים על דגלנו. ענף ביטוח זה כולל פוליסות ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, פנסיה, ביטוחי בריאות, ביטוח סיעודי וסיכון לטווח ארוך.

עם זאת, חשוב לנו לציין שמונחון זה נועד לספק הסבר כללי וראשוני בלבד ואין בו כדי להחליף או לשנות את ההסברים המפורטים והשירות הכולל אשר ניתן לכם על-ידי צוות הסוכנות. בכל מקרה, יחולו תנאי הפוליסה הרלוונטית על הגדרותיה והכול בכפוף לחוק חוזה הביטוח.