ביטוח חיים ריסק

ביטוח חיים – ריסק טהור לעומת ריסק עם אפיק חיסכון

בעולם המערבי בני אדם חיים יותר זמן ואופי החיים מאלץ אותנו לצבור נכסים שונים בעלות רבה כמו גם התחייבויות שוטפות שבזמן עבודתנו אנו יודעים היטב לעמוד בהן בגאון. ביטוח חיים הינו ביטוח אשר מסמל חשיבה קדימה ודאגה לרווחת המשפחה שכן כל אותן ההתחייבויות, המשכנתא, תשלומי הרכב, תשלומי העסק, חינוך הילדים ועוד לא יימחקו לאחר מותנו, גם אם בטרם עת. פוליסת ביטוח החיים תופעל לאחר מותכם ותעניק למשפחתכם קצבה קבועה אשר ערכה נקבע בחוזה הביטוח. ישנם כמה מסלולי ביטוח חיים, להלן המרכזיים שבהם.

ביטוח ריסק טהור
ביטוח חיים שהוא ריסק טהור אינו כולל אפיק  חסכוני כלשהו אלא מופעל אך ורק במקרה הצורך כאשר מתרחש הגרוע מכל, מותכם. חברות הביטוח מודעות לאותו ה- "ריסק" וגובות מהמבוטחים פרמיה חודשית קבועה בתמורה לקצבה אותה יקבלו השארים, בני המשפחה, לאחר פטירתכם. חברות ביטוח רבות מציעות הרחבות נוספות לביטוח החיים כגון ביטוח אובדן כושר עבודה אשר אף הוא מהווה "ריסק" שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו בין אם בעקבות מחלה, תאונה וכו'. ביטוח חיים ריסק טהור אינו כולל אפיק של חיסכון אלא הוא נועד לעזור לכל אלו אשר תותירו מאחור לא להתמוטט כלכלית ולעמוד בהתחייבויות השוטפות.

ביטוח חיים ריסק עם אפיק חיסכון
אומנם ביטוח חיים ריסק טהור אינו כולל תכנית חיסכון אך קיימים מסלולים שכן מאפשרים זאת, כדוגמת ביטוחי המנהלים השונים. ביטוח חיים זה כולל גם את הריסק (מוות, אובדן כושר עבודה, מחלות סופניות וכו') וגם חיסכון אשר משפר את הקצבה החודשית או הפיצוי החד פעמי שבני משפחתכם יקבלו. היתרון בביטוח המנהלים הוא שגובה הסכום המדובר חקוק בחוזה הפוליסה וממנו לא ניתן להתנער, לא המבוטח ולא חברת הביטוח.

שיקולים חשובים בבחירת ביטוח חיים
ברכישת ביטוח חיים (ריסק או עם אפיק חיסכון) חשוב ביותר לשים לב מה הוא כולל :

  • באיזה ריסק מדובר- מוות בלבד או הרחבה לאובדן כושר עבודה?
  • מה גובה סכום הפיצוי/הקצבה המצוין בפוליסה?
  • תוקף הכיסוי – לכל החיים או לתקופה מוגדרת?

מומלץ להיוועץ בסוכנות ביטוח מקצועית בטרם תרכשו פוליסת ביטוח חיים שמתאימה לכם וזאת על מנת שהיא תעמוד בייעודה לגבות את משפחתכם מבחינה כלכלית לאחר מותכם או באובדן היכולת שלכם להמשיך ולפרנס.