בתשלום ביטוח משכנתא מגולם ביטוח חיים עבור כל אחד מבני הזוג. ביטוח המשכנתא מבטיח שבמקרה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו לא יצטרכו הבנקים "לרדוף" אחר בן הזוג השני בכל הקשור לתשלום של המשכנתא. הבנק חושש שמא בן הזוג שנותר בחיים עלול להקלע לקשיים כלכליים ובשל כך להפסיק את התשלום החודשי. עם לקיחת ההלוואה בבנק מחייב הבנק את הלווים לרכוש ביטוח אשר בו הבנק הוא המוטב לקבלת כספי ההלוואה שניתנה באמצעותו לרוכשי הדירה, במקרה של פטירת הלווים או במקרה של נזק למבנה המוטב יפעיל את ביטוח משכנתאות. עלות רכישת ביטוח משכנתא באמצעות הבנקים עשויה לייקר את הפרמיה החודשית באופן משמעותי.