ביטוח משרדים הוא אחד הביטוחים העסקיים החשובים ביותר שסוכנות הביטוח י.ק.ב מספקת ללקוחותיה. פוליסת ביטוח זו נועדה לספק מענה לכל סיכון ותרחיש אפשרי העלול לפגוע במשרד, בעובדיו, בלקוחותיו, בציוד המשרדי (לרבות הציוד האלקטרוני ומאגרי הנתונים) ובהכנסות מהפעילות העסקית. לרוב, פוליסות ביטוח משרדים מורכבות מביטוח מבנה ותכולת המשרד, ביטוח חבויות וביטוחים לאובדן הכנסה, וכן ניתן להרחיבן ולהוסיף כיסויים ייחודיים בהתאם לתחום העיסוק, ההעדפות האישיות והתקציב. בדף הזה נסביר על כל הרכיבים והכיסויים שיבטחו את המשרד ואת העסק שלכם מפני תרחישים אפשריים.