אנו מבקשים להזכיר כי החל מ 1.1.2015 יחולו שינויים באחוזי ההפרשות לפנסיית חובה.

ההפרשות יהיו כדלקמן:

  • הפרשות מעביד לפיצויים
  • הפרשות מעביד לתגמולים
  • הפרשות עובד לתגמולים
  • סה"כ
  • 6%
  • 6%
  • 5.5%
  • 17.5%

כרגיל אנו עומדים לשירותכם :

מחלקת ביטוח חיים י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ

טלפון סניף י-ם: 025654897/889/890
טלפון סניף פ"ת: 0732364210/203/208