גם אתם מאלה שהמילה פנסיה מרתיעה אותם? תגידו, מה יש במילה הזו שגורם לנו לחשוב שעוד מוקדם ושלא צריך לבדוק ולהשוות?