מהו ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות היא פוליסת ביטוח שמספקת פיצוי כספי על פגיעה מתאונה כלשהי, לרבות תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות בבית הספר, בבית, במרחב הציבורי, בפעילות ספורטיבית או בטיולים, בארץ ובחו"ל. בפוליסת ביטוח תאונות אישיות משלמים סכום פרמיה קבוע לכל החיים, והפיצוי המתקבל הנו בסכום קבוע כפי שנרכש ומשתנה (ברכיב הנכות) על פי דרגות הנכות שנקבעה למבוטח.

ביטוח תאונות אישיות מבוסס על ההנחה שבעקבות התאונה יגדלו ההוצאות ויקטנו ההכנסות, ולכן סכום הפיצוי הוא קבוע ואינו קשור לגובה ההוצאות. מכיוון שכל אדם עלול להיפגע בתאונה, ביטוח תאונות אישיות מתאים לכל אדם, בלי קשר לגילו, למצבו הבריאותי ולאופי עיסוקיו.

מאילו פגעים מגן הביטוח?

מאות אלפי ישראלים נפגעים מדי שנה בתאונות במגוון "זירות"- בעבודה, בבית וברחוב. למעשה, בכל רגע שעובר אנו חשופים להיפגעות מתאונה אשר תוצאותיה עשויות להיות הרסניות. ביטוח תאונות אישיות לא יקטין את הסיכוי להיפגעות מתאונה אך בהחלט יעניק לכם את הכיסוי הכלכלי המתאים במקרה שזו אכן תתרחש. רכישת ביטוח תאונות אישיות מצביעה על בגרות ודאגה למשפחה אל מול העתיד שאינו ודאי כלל וכלל.