כל אדם צריך לעבוד כיום לפרנסתו אם הוא מעוניין לחיות בכבוד ולעמוד ביוקר המחייה בישראל. במצב הדברים הזה, ברור מדוע אובדן כושר עבודה, בין אם עקב תאונה ובין אם עקב כל סיבה אחרת, משנה את חוקי המשחק לחלוטין ועלול להיות בבחינת גזר דין מוות כלכלי. המציאות מראה שהדרך היחידה להישאר עם הראש מעל המים מבחינה כלכלית גם לאחר שמאבדים את היכולת לעבוד, באופן זמני או קבוע, היא באמצעות רכישת ביטוח ובו רכיב של אובדן כושר עבודה.