קרן השתלמות הוא אחד מאפיקי החיסכון הפופולאריים ביותר כיום. צורת חיסכון זו הייתה פתוחה בעבר רק עבור שכירים ונועדה בעיקרה לממן השתלמויות מקצועיות. עם זאת, כיום קרן השתלמות יכולה להיפתח גם על ידי עצמאיים וחברי קיבוצים ומושבים, למטרות חיסכון גרידא. הקרן מאפשרת חיסכון לטווח קצר יחסית, הנע בין שלוש לשש שנים, אם כי ברור שניתן להמשיך את החיסכון לכל פרק זמן אחר למעשה, וזאת על פי הצרכים הנקודתיים. הנה כל מה שחשוב שתדעו על קרנות ההשתלמות, כולל היתרונות של י.ק.ב – סוכנויות לביטוח בע"מ ביחס אליהן.